Velkommen

 

Åbjerg Vandværk er permanent lukket - og genåbner ikke.

Al henvendelse vedr. vandforsyning i Frederikssund by

rettes til Novafos tlf. 4420 8000.

 

Pr. 1. januar 2020 har Åbjerg Vandværk A.m.b.a. overdraget alle forbrugere og ledningsnettet til Novafos.

Ved spørgsmål - Se evt. menupunktet FAQ - Overgang til Novafos.