Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 19, 2021, 11:23
 
 
 

Vandanalyser

 

Nedenstående 2 vandanalyser er udtaget direkte på boringerne udelukkende for at belyse indholdet af pesticider og nedbrydningsprodukter - der er altså ikke tale om en fuld boringskontrol. 

Vandanalyse pr. 29.05.2019 Boring 1 Kontrol

Vandanalyse pr. 29.05.2019 Boring 2 Kontrol

 

Vandanalyse pr. 10.01.2019 Boring 1 Kontrol

Vandanalyse pr. 03.12.2018 Boring 1

Vandanalyse pr. 03.12.2018 Boring 2 

Vandanalyse pr. 03.12.2018 Afgang vandværk

Vandanalyse pr. 05.12.2018 Afgang vandværk 

Ovenstående analyse pr. 5/12-2018 er udtaget på laboratoriets egen anledning for at afkræfte, at det vand som ledes ud til forbrugerne indeholder enterokokker - og det er heldigvis en fejl i analysen pr. 3/12-2018 - der var intet indhold af enterokokker i vandet.

Vandanalyse pr. 21.12.2018 BAM Afgang vandværk

Ovenstående analyse viser overskridelse af grænseværdien for BAM og DMS.

 

Vandanalyse pr. 24.10.2018 Straks Gruppe A og B

Vandanalyse pr. 24.10.2018 Flush Gruppe A 

 

Vandanalyse pr. 01.12.2017 Boring 1 og 2

Vandanalyse pr. 01.12.2017 (begrænset analyse)

 

Vandanalyse pr. 21.09.2017 (analyse for Chloridazon og nedbrydningsprodukter)

 

Vandanalyse pr. 09.05.2017 Boring 1 og 2

Vandanalyse pr. 09.05.2017 (normal analyse)

 

Vandanalyse pr. 08.11.2016 Normal og Boring 1 og 2

 

Vandanalyse pr. 06.05.2016 Boring 1 og 2

Vandanalyse pr. 06.05.2016 (normal analyse)

 

Vandanalyse pr. 02.11.2015 Boring 2

Vandanalyse pr. 02.11.2015 Boring 1

Vandanalyse pr. 02.11.2015 (begrænset analyse)

 

Vandanalyse pr. 18.06.2015 Boring 2

Vandanalyse pr. 18.06.2015 Boring 1

Vandanalyse pr. 23.03.2015 (normal analyse)

 

Vandanalyse pr. 19.12.2014 Boring 2

Vandanalyse pr. 19.12.2014 Boring 1

Vandanalyse pr. 19.12.2014 (begrænset analyse)

 

Vandanalyse pr. 22.04.2014 Boring 2

Vandanalyse pr. 22.04.2014 Boring 1

Vandanalyse pr. 22.04.2014 (udvidet analyse)

 

Der er ikke pr. 11.11.2013 foretaget analyse på Boring 2, da den undersøges med henblik på reparation.

Vandanalyse pr. 11.11.2013 Begrænset og Boring 1

 

Vandanalyse pr. 25.03.2013 Boring 2

Vandanalyse pr. 25.03.2013 Boring 1

Vandanalyse pr. 25.03.2013 (normal analyse)

 

Vandanalyse pr. 21.11.2012 Boring 2

Vandanalyse pr. 21.11.2012 Boring 1

 

Vandanalyse pr. 21.08.2012 Boring 2

Vandanalyse pr. 21.08.2012 Boring 1

Vandanalyse pr. 21.08.2012 (begrænset analyse)

Vandanalyse pr. 21.08.2012 (udvidet analyse)

 

Vandanalyse pr. 06.12.2011 Boring 2

 Vandanalyse pr. 06.12.2011 Boring 1

 Vandanalyse pr. 06.12.2011 (normal analyse)

 

Vandanalyse pr. 12.07.2011 Boring 2

 Vandanalyse pr. 12.07.2011 Boring 1

 Vandanalyse pr. 12.07.2011 (begrænset analyse)

 

Vandanalyse pr. 11.11.2010 Boring 2

 Vandanalyse pr. 11.11.2010 Boring 1

 Vandanalyse pr. 11.11.2010 (udvidet analyse)

 

 Vandanalyse pr. 18.05.2010 Boring 2

 Vandanalyse pr. 18.05.2010 Boring 1

 Vandanalyse pr. 18.05.2010 (begrænset analyse)

 

  Vandanalyse pr. 04.11.2009

Undermenu

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.