Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 11, 2019, 14:07
 
 
 

Vandafbrydelse 

Ved planlagte reparationer på ledningsnettet gives der i så god tid som muligt orientering via denne side. Der fremsendes IKKE brev om dette til de enkelte forbrugere.

Der gives i alle tilfælde information her på hjemmesiden under Nyheder.

Ved aktutte ledningsbrud udføres reparationen så hurtigt som, det er muligt, og der gives i sagens natur ikke yderligere varsel omkring lukning af vandforsyningen. Det hjælper derfor ikke at ringe til formanden eller kasseren i et sådan tilfælde, idet vandforsyningen naturligvis vil blive genåbnet, så snart det er muligt. Disse opringninger forsinker kun arbejdet omkring ledningsbruddet.

Ved akutte skader eller forsyningsproblem skal man kontakte:  formanden Michael Tofte, tlf. 23 20 75 85.

 

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.