Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 11, 2019, 14:07
 
 
 


Udskiftning af vandmålere

Udskiftningen af vandmålere er nu, generelt, afsluttet for denne gang.

Der udestår stadig enkelte målere, ligesom enkelte målere afventer reparationer i ledningsnettet før udskiftning kan ske.

Vandværket foretager ledningsnet-reparationer i en prioriteret rækkefølge, således at fejl, der giver vandspild og som kan påvirke den generelle forsyningssikkerhed kommer først og dernæst enkelt-ejendommes stophaner.

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.