Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 11, 2019, 14:07
 
 
 

Regulativ

 

Leveringsbetingelser for vand fra I/S Åbjerg Vandværk

 

Pr. 1. januar 2012 er nedenstående regulativ for Åbjerg Vandværk trådt i kraft, samtidig er regulativet af 1. september 1998 ophævet.

Bestyrelsen for I/S Åbjerg Vandværk har godkendt det ændrede regulativ pr. 1. december 2011.

Til dette regulativ hører: Takstblad for I/S Åbjerg Vandværk

Normalregulativ for Åbjerg Vandværk


Pr. 1. oktober 2015 er Forbrugerklageloven trådt i kraft - dette medfører, at der er udarbejdet et tillæg til regulativet vedr. forbrugerklager - teksten vil blive indarbejdet i regulativet ved førstkommende lejlighed.

Tillæg til regulativ pr. oktober 2015
 

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.