Persondata

Åbjerg Vandværk A.m.b.a. og vores administration Microwa ABC ApS behandler som dataansvarlig en række oplysninger om forbrugerne. Det dataansvarlige selskab er Åbjerg Vandværk A.m.b.a.

De oplysninger vi behandler, er oplysninger om forbrugerens navn, adresse, evt. telefonnummer, evt. e-mailadresse, vandmålernummer, betalingshistorik, evt. brug af Betalingsservice og direkte henvendelser, der kræver sagsbehandling – disse oplysninger er nødvendige for at kunne overholde vores forsyningspligt. I meget sjældne tilfælde behandler vi også private oplysninger, på baggrund af forbrugerens egen henvendelse. Åbjerg Vandværk A.m.b.a. videresælger ikke eller deler ikke dine personoplysninger eksternt. I særlige tilfælde kan Åbjerg Vandværk A.m.b.a. formidle dine personoplysninger til leverandører og samarbejdspartnere for at opfylde vores forsyningspligt. I sådanne  tilfælde sker det efter instruks fra Åbjerg Vandværk A.m.b.a.s bestyrelse, og vi indgår en databehandleraftale med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner.

Åbjerg Vandværk A.m.b.a. har indgået samarbejde med Novafos - Frederikssund Vand A/S om aflæsning af vandmålerne – vandmålernumre, udskiftningsdatoer og målerstande udveksles derfor med Frederikssund Forsyning Vand A/S. Åbjerg Vandværk A.m.b.a. og Microwa videregiver i øvrigt ikke informationer til tredjemand.

Du kan læse Åbjerg Vandværk A.m.b.a.s persondatapolitik i dette dokument:

Persondatapolitik for Åbjerg Vandværk Amba