Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 19, 2021, 11:23
 
 
 

Nyheder


18.08.2021:

Andelsselskabet er nu nedlagt - bestyrelsen er fratrådt i overensstemmelse med tidligere beslutninger.

Hjemmesiden vil bestå lidt tid endnu - men ikke længere end 1/12-2021 - selskabet kan naturligvis ikke betale for fornyelser og lign.

Kommunikation til selskabet: mails vil kun blive læst/besvaret lejlighedsvist - og ikke regelmæsigt. Telefonisk kontakt med selskabet og administration er ikke muligt.


10.08.2021:

Alle udbetalinger er nu gennemført - til de 3 godgørende foreninger (Oppe Sundby/Store Rørbæk Idrætsforening ORI, Frederikssund OAKS og Frederikssund Roklub) blev der kr. 1.799 til hver - og disse udbetalinger er også gennemført.

Vore bankkonti og diverse adgange er bestilt lukket - og indenfor få dage vil selskabet være helt lukket.


28.06.2021:

Så er udbetalingerne kommet igang - der udbetales 1.770 kr. pr. enhed (bolig eller erhverv) den 1/7-2021. 186 udbetalinger gennemføres vha. Nets og pengene udbetales således direkte til konto, som man normalt har brugt til at betale sin vandregning med. 36 udbetalinger kan ikke gennemføres vha. Nets - enten fordi ejendommen ikke har været tilmeldt/annulleret tilmelding eller der er tvivl om hvorvidt en ejer eller lejer har betalt vandregningen.

De 36 ejere vil blive kontaktet og bedt om at udlevere bankoplysninger senest 16/7-2021.

Alle udbetalinger vil modtage et brev med opgørelse af beløbet og udbetalingsmåden.

Efter 16/7-2021 opgøres restbeløbet og dette udbetales til godgørende formål i lokalområdet - jf. generalforsamlingsbeslutning. Herefter lukkes selskabet.


11.05.2021:

Bestyrelsen indkalder hermed til Afsluttende Generalforsamling, 2. juni 2021, kl. 19.00 i Præstegården, Kirkegade 7, Frederikssund.

Dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede, afsluttende, regnskab forelægges til godkendelse

  4. Eventuelt

Bestyrelsen for Åbjerg Vandværk A.m.b.a. ønsker at overholde de gældende regler for forsamlinger iht. Corona. Generalforsamlingens deltagerantal er begrænset til max. 85 personer. Iht. vedtægternes § 8 kan man afgive fuldmagt – bestyrelsen hjælper gerne med at formidle fuldmagter.

Særlige forholdsregler for generalforsamlingen i forbindelse med Corona:
• Der må kun deltage 1 person pr. ejendom
• Gyldigt Corona-pas skal forevises
• Der skal ved ankomst afsprittes hænder. Dette skal ske ved indgangen.

Der skal holdes afstand under hele generalforsamlingen med minimum 1 meter mellem personer.

Generalforsamlingen kan blive yderligere udsat, hvis der kommer flere andelshavere end myndighedernes til enhver tid gældende regler tillader.


31.01.2021:

En opdateret "køreplan" for afviklingen af selskabet er sat ind på menupunktet "Afviking af Åbjerg Vandværk A.m.b.a.".

Bemærk, at såfremt Covid-19 reglerne tillader det vil der blive indkaldt til en ekstra-ordinær generalforsamling, der skal godkende det sidste regnskab - mere om det senere.


 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.