Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
January 27, 2020, 09:16
 
 
 

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål:
Jeg bor på Vestervej - hvad betyder ledningsrenoveringen for mig?

Svar:
Hvis du bor på Vestervej fra nr. 6-30 eller 11-31, så skal forsyningsledningen og stikledninger renoveres. Herudover skal du tage stilling til om din jordledning er af stål og om du vil have den udskiftet (på din egen regning).

Ledningsrenoveringen foregår på:
Vestervej 6-30, 11-31,
Sundbyvej 25,
Vangedevej 1-5,
Vinkelvej 2-6, 3-9
Grønnevej,
Bakkevej,
Roskildevej 100-114, 122-126C, 101-133,
Bygvænget,
Sundparken,
Maglehøjvej 1-26,
Platanvej 50,
Åbjergvej 1-17, 2-22


Spørgsmål:
Jeg bor på Højtoften - skal der foretages renovering her?

Svar:
Nej, renoveringen omfatter ikke Højtoften; du skal være opmærksom på, at hvis f.eks. stophanen til din ejendom eller stikledningen på et tidspunkt skal udskiftes pga. defekt eller lign., så skal du også tage stilling til om din jordledning også skal udskiftes (på din egen regning).

Ledningsrenoveringen foregår ikke på:
Højtoften,
Rugvænget,
Parkalle,
Højbovej,
Sundbyvej (undtagen nr. 25),
Roskildevej 118-120,
Gammel Marbækvej 1-16


Spørgsmål:
Jeg har allerede en målerbrønd - hvad skal der ske ? - skal den skiftes ?

Svar:
Hvis du allerede har en målerbrønd i kort afstand til skel kontrollerer vandværket om jordledningen fra skel til målerbrønden er i plast - hvis den er det, så skal der ikke ske noget; er jordledningen fra skel til målerbrønden af stål vil den skulle skiftes. Som udgangspunkt skiftes eksisterende målerbrønde ikke.


Spørgsmål:
Jeg planlægger at renovere min installation i huset - er der noget jeg skal være opmærksom på?

Svar:
Installationen skal naturligvis altid udføres af et autoriseret VVS-firma. Hvis din jordledning er af stål kan det kraftig anbefales at få den udskiftet - helt frem til stophanen. Det er ofte ikke så dyrt som man skulle tro og giver næsten altid mere vand i din husstandsinstallation. Kontakt vandværket, så vi kan aftale nærmere.

 

Spørgsmål:
Min stophane står inde i haven - skal den graves op?

Svar:
Udgangspunktet er, at alle stophaner i ledningsrenoveringsområdet bliver udskiftet - og den nye stophane sættes såvidt muligt lige undenfor skel. Vandværket fjerner muligheden for at bruge den gamle stophane - så er der kun en meget lille risiko for at utætheder. Derfor skal der graves inde i haven.

 

Spørgsmål:
Hvis vandværket graver min indkørsel op og skifter stophanen, bliver indkørslen så repareret igen?

Svar:
Vandværkets entreprenør skal gøre så meget som overhovedet muligt for at retablere belægninger og beplantninger, men der kan naturligvis komme afvigelser, hvis f.eks. en belægningssten ikke længere kan købes.

 

Spørgsmål:
Er det nødvendigt at grave hele vejen op til huset til en ny jordledning - kan den ikke skydes under jorden?

Svar:
Entreprenøren vil formentlig altid vælge at grave så lidt som muligt, men generelt skal der være mere end 4-5 meter før skydning eller styret underboring kan betale sig - derudover kan lokale forhold gøre, at det ikke kan lade sig gøre (f.eks. krydsende naturgasledninger, el-kabler, telefon/kabel-TV-ledninger, kloakrør).

 

Spørgsmål:
Hvor meget koster en ny jordledning?

Svar:
Det spørgsmål kan ikke besvares generelt - der kan være lokale forhold på den enkelte ejendom som påvirker prisen. Vandværket har kontaktet ejendomsmæglere i byen, og de siger, at det naturligvis er et plus for ejendommens værdi, når en sådan ledning er udskiftet.

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.