Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 19, 2021, 11:23
 
 
 

FAQ - Overgang til Novafos


Overgang til Novafos:

Ejerskifte:
Sker ejerskifte/overdragelse af ejendommen til ny ejer før 1/1-2020 skal ejerskiftet meddelles til Åbjerg Vandværk.
Sker ejerskifte/overdragelse af ejendommen til ny ejer den 1/1-2020 eller senere skal ejerskiftet meddelles til Novafos.

Aflæsning af vandmåler for året 2019:
Måleraflæsning foretages som sædvanligt - dvs. Novafos indhenter tallene hos forbrugerne og giver dem til Åbjerg Vandværk.
Du skal aflæse vandmåleren og indrapportere målerstanden senest 5/1-2020.
Du kan ikke indrapportere målerstanden til Åbjerg Vandværk - vi har ikke adgang til det edb-system som håndterer måleraflæsningerne.

Se evt.:
https://novafos.dk/selvbetjening/mit-forbrug

Min vandmåler er i stykker:
Hvis din vandmåler er i stykker - eller du har mistanke om det (f.eks. fordi du næsten ikke har brugt noget vand i følge måleren eller har brugt rigtigt meget vand) så skal du indtil 1/1-2020 rapportere dette til Åbjerg Vandværk.
Når og hvis der skal monteres en ny vandmåler bliver det Novafos som gør det - og efter 1/1-2020 er det også Novafos du skal rapportere problemet til.

Årsopgørelse:
Åbjerg Vandværk udsender som sædvanligt årsopgørelse for 2019 - dette er en slutopgørelse - dvs. årsopgørelsen indeholder ikke også en aconto for første halvår 2020.


Du skal have penge tilbage:

  • alle som betaler via PBS får automatisk overført evt. for meget betalt til den konto som betaler regningen
  • alle som ikke betaler via PBS vil blive kontaktet af Åbjerg Vandværk for at få et kontonummer - Abjerg Vandværk er ikke tilknyttet NemKonto og checks findes ikke mere.

Du skal betale mere:

  • alle som skal betale mere (større forbrug end forventet) bliver opkrævet på normal vis.


Aconto for året 2020:
Novafos udsender aconto-opkrævning for 2020; Novafos fastsætter aconto-forbruget på samme måde som Åbjerg Vandværk, så der bør ikke komme forskelle af den grund.

Se evt. priser for 2020 her:
https://novafos.dk/sites/novafos.dk/files/media/document/takstblad_2020_frederikssund.pdf


Generelt om Fraflytning/ejerskifte:

Ved fraflytning skal der udfærdiges en ejerskifteblanket, der senest 5 dage. efter overtagelsesdatoen skal fremsendes til, Åbjerg Vandværk's administration.

Det er sælgers ansvar, at dette bliver gjort, og der bliver derefter udfærdiget en slutopgørelse til sælger.

Generelt om Udlejning: 

Det er altid ejeren af ejendommen, der er ansvarlig for, at der sker indberetning om vandforbrug, betaling af regninger (aconto / årsopgørelse) til Åbjerg Vandværk.

I tilfælde af en ejer lejer sit hus eller lejlighed ud, er det stadig ejeren/udlejeren, der står for afregninger, opgørelser m.m.

Hvordan ejeren afregner med sin lejer er Åbjerg Vandværk uvedkommende.

 


 


  


 

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.