Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 11, 2019, 14:07
 
 
 

FAQ

Fraflytning:

Ved fraflytning skal der udfærdiges en ejerskifteblanket, der senest 5 dage. efter overtagelsesdatoen skal fremsendes til, Åbjerg Vandværk's administration.

Det er sælgers ansvar, at dette bliver gjort, og der bliver derefter udfærdiget en slutopgørelse til sælger.

Udlejning: 

Det er altid ejeren af ejendommen, der er ansvarlig for, at der sker indberetning om vandforbrug, betaling af regninger (aconto / årsopgørelse) til Åbjerg Vandværk.

I tilfælde af en ejer lejer sit hus eller lejlighed ud, er det stadig ejeren/udlejeren, der står for afregninger, opgørelser m.m.

Hvordan ejeren afregner med sin lejer er Åbjerg Vandværk uvedkommende.

 


 


  


 

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.