Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 19, 2021, 11:23
 
 
 

Afvikling af Åbjerg Vandværk A.m.b.a.

 

Selskabet er endelig afviklet pr. 18/8-2021 - se mere under Nyheder.

 

Afviklingsplan - opdateret januar 2021:

Den tidligere skitserede proces for afvikling af Åbjerg Vandværk A.m.b.a. har vist sig at være temmelig uhensigtsmæssig og måske ligefrem ulovlig.

Bestyrelsen har tidligere oplyst at selskabet ville indtræde i likvidation pr. 1/1-2021, bestyrelsen fratræde samlet og ledelsen overdraget til den udpegede likvidator.

Imidlertid findes begrebet likvidation ikke for andelsselskaber med begrænset ansvar, der ikke er erhvervsdrivende - et sådant selskab er enten i drift eller også er det lukket - der er ingen middelvej i forbindelse med opgørelse og lignende.

A.m.b.a.'er på foreningsbasis (som det kaldes hos SKAT) bliver uhyre sjældent nedlagt, da de oftest fusioneres ind i den fortsættende virksomhed - denne model var ikke ønsket af Novafos, dog uden at hverken Novafos eller vi havde idé om hvad så.

I samarbejde med vores revisor og med input fra Skattestyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Danske Vandværker har vi derfor etableret følgende model for afvikling af Åbjerg Vandværk A.m.b.a.:

Regnskabsperioden for 2020 forlænges op til en dato f.eks. 1/3-2021 og der laves årsregnskab og fastlægges det beløb, der skal udbetales iht. vedtægternes §12. I regnskabet vil det være nødvendigt at afsætte et beløb, således at f.eks. omkostninger til bank, Nets, revisor kan betales efter regnskabsperioden.

Regnskabet for 2020 vil således indeholde information om det udbetalbare beløb - og herefter kan udbetaling starte. Udbetaling vil fortrinsvis finde sted via Nets - udbetalingsberettigede andelshavere, der ikke anvender Nets vil få en kortere periode, ca. 14 dage, til at indlevere bankoplysninger, således at overførsel kan finde sted (kontant udbetaling kan ikke foretages).

Udbetalingen kan kun ske iht. aktieavancebeskatningsloven og derfor er udbetalingen skattepligtig B-indkomst - Åbjerg Vandværk er ikke forpligtet til at indberette udbetalingen til SKAT og det gør vi heller ikke, da vi i såfald ville skulle indhente CPR-numre fra alle andelshavere (med tilhørende komplikationer i forhold til GDPR-reglerne) - og det ønsker vi ikke at bruge penge på. Så det er op til andelshaverne selv at medtage det udbetalte beløb på selvangivelsen.

Hvor stort er beløbet? Det vides selvsagt ikke endnu, men bestyrelsen forventer, at det vil være ca. 700-900 kr. pr. boligenhed iht. vedtægternes §12.

Herefter vil bestyrelsen indkalde til en afsluttende, ekstra-ordinær, generalforsamling - det er faktisk et lovkrav, at regnskabet bliver godkendt af en generalforsamling inden det kan betragtes som endeligt.

Umiddelbart efter denne generalforsamling, lukkes selskabet endeligt - ikke udbetalte andele, samt overskydende hensattte beløb udbetales med 1/3 til hver af de tidligere besluttede modtagere.

Bestyrelsen er derfor ikke som tidligere oplyst trådt tilbage - bestyrelsen er der fortsat - og vi arbejder målrettet på at få begrænset de afsluttende aktiviteter mest muligt.

Ovenstående kan ændres såfremt ny information fremkommer.

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.