Aflæsning af vandmåler 

 

Åbjerg Vandværk samarbejder med Frederikssund Forsyning ved aflæsning af vandmåleren.

Frederikssund Forsyning udsender aflæsningskort medio december - dette aflæsningskort bruges både af Frederikssund Forsyning og Åbjerg Vandværk. Du modtager derfor kun 1 aflæsningskort pr. vandmåler.

Husk, at vandmåleren skal aflæses senest 31. december.

Aflæsningskortet indeholder en beskrivelse af, hvordan aflæsningen skal/kan indberettes.

Hvis du ikke foretager aflæsningen vil dit forbrug blive anslået til 170 kbm/år i forhold til afregningen med Åbjerg Vandværk - i forhold til afregningen med Frederikssund Forsyning (kloak) vil forbruget blive skønnet (Åbjerg Vandværk har ingen indflydelse på dette).