Aflæsning af vandmåler 

 

Åbjerg Vandværk samarbejder med Novafos om aflæsning af vandmåleren.

Novafos udsender aflæsningskort medio december - dette aflæsningskort bruges både af Novafos og Åbjerg Vandværk. Du modtager derfor kun 1 aflæsningskort pr. vandmåler.

Husk, at vandmåleren skal aflæses senest 5. januar - helst så tæt på 31. december som muligt.

Aflæsningskortet indeholder en beskrivelse af, hvordan aflæsningen skal/kan indberettes.

Hvis du ikke foretager aflæsningen vil dit forbrug blive anslået til 170 kbm/år i forhold til afregningen med Åbjerg Vandværk - i forhold til afregningen med Novafos (spildevand/kloak) vil forbruget blive skønnet (Åbjerg Vandværk har ingen indflydelse på dette).