Administration

Åbjerg Vandværk's administration foretages af administrationsselskabet Microwa.

 Spørgsmål vedr. regninger, betalinger, opkrævninger, flytteopgørelser og oplysninger til ejendomsmæglere ved hushandel skal derfor rettes til Microwa  - alternativt kan henvendelse rettes til KASSEREREN@AABJERGVAND.DK

Andre spørgsmål af administrativ karakter rettes til FORMANDEN@AABJERGVAND.DK.

 Microwa ApS, Sverigesvej 1, 8450 Hammel, tlf. 70 26 93 26 - hverdage kl. 9-12 og 13-15 (dog fredag kun 9-12) - email: abc@microwa.dk