Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
February 05, 2021, 17:17
 
 
 

Velkommen

Vandværket

 

Pr. 1. januar 2020 har Åbjerg Vandværk A.m.b.a. overdraget alle forbrugere og ledningsnettet til Novafos Frederikssund Vand.

Ved spørgsmål - Se evt. menupunktet FAQ - Overgang til Novafos.

Beslutningen om overdragelsen er truffet på 2 generalforsamlinger hhv. 27. november og 9. december 2019 og skal ses i lyset af de meget store investeringer, der skal foretages for igen at skaffe rent drikkevand, fri for DMS, BAM og TCE.

Al drikkevand er siden 20. december 2018 blevet leveret af Novafos/Frederikssund Vand.

Selskabet skal nu afvikles - se mere under menupunktet "Afvikling af Åbjerg Vandværk A.m.b.a."

 

Vandværket

 

 

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.