Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
October 05, 2020, 19:17
 
 
 

Velkommen

Vandværket Velkommen til Åbjerg Vandværk A.m.b.a.

 

Pr. 1. januar 2020 overdrager Åbjerg Vandværk A.m.b.a. alle forbrugerne og ledningsnettet til Novafos Frederikssund Vand.

Ved spørgsmål - Se evt. menupunktet FAQ - Overgang til Novafos.

Beslutningen om overdragelsen er truffet på 2 generalforsamlinger hhv. 27. november og 9. december 2019 og skal ses i lyset af de meget store investeringer, der skal foretages for igen at skaffe rent drikkevand, fri for DMS, BAM og TCE.

Al drikkevand er siden 20. december 2018 blevet leveret af Novafos/Frederikssund Vand.

Efterfølgende er det gamle vandværk solgt til en privat køber - ogt vandboringerne er nedlagt-

  

 

Vandværket

 

 

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.